V příloze je vyvěšeno informační memorandum a zásady zpracování osobních údajů naší školou v souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (tzv. GDPR) od 1. 9. 2021 a také informace o zpracování osobních údajů ŠJ U Tří lvů.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti