Jídelníčky, přihlašování/odhlašování a výběr jídla na www.strava.cz - (vyberte zařízení 3332)

 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
  Od 1. března 2022 (fakticky po jarních prázdninách) opět školní jídelna U Tří lvů svým strávníkům automaticky přihlašuje obědy, pokud je odebírat nechcete, je nutné si je odhlásit přes portál strava.cz.
  Vedoucí školní jídelny děkuje za pochopení.
 • 19.1.22 odpověď p. ředitelky ŠJ na požadavek některých rodičů a pracovníků školy na možnost výběru ze dvou jídel: 
 • žáci ZŠ J. Š. Baara a ZŠ Nová se stravují v jídelně ZŠ J. Š. Baara v Jírovcově ulici, strava je dovážena ze ŠJ U Tří lvů 2/2, Č. Budějovice, WWW.JIDELNAUTRILVU.CZ
 • strávníci musí podat přihlášku ke stravování v ŠJ U Tří lvů 2/2, Č.B. a zajistit úhradu stravování (souhlas k inkasu) ve prospěch účtu této jídelny - tel. 386 358 061-2, přihláška a souhlas s inkasem jsou v příloze,
 • strávníci obdrží čip (za 120 Kč) a informace k přihlášení do stravovacího systému, v němž si budou přihlašovat a odhlašovat obědy, vybírat ze dvou jídel, sledovat odběr stravy atd.,
 • strávníci se budou řídit řádem šk. jídelny - výdejny a přiměřeně také řádem ŠJ U Tří lvů (viz přílohy).
 • kontakt na vedoucí výdejny ZŠ J. Š. Baara p. Š. Zoulová je 702 018 159

 


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti