Vážení členové spolku rodičů,

děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na spolupráci v letošním školním roce.

 

Níže uvádíme informace ke členství ve spolku rodičů a výběru schváleného členského příspěvku.

Členství ve spolku je dobrovolné, členem spolku se mohou stát zákonní zástupci žáků školy ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice (dále jen „škola“) a jiné zletilé fyzické osoby, rovněž i právnické osoby, které souhlasí se stanovami spolku.

Zákonný zástupce žáka se stává členem spolku úhradou členského příspěvku, a to vždy na školní rok, na který byl příspěvek uhrazen. Doba členství po uhrazení členského příspěvku trvá až do konce termínu výběru členských příspěvků pro následující školní rok. Pokud nedojde v řádném termínu k uhrazení členského příspěvku, členství zákonného zástupce žáka zaniká.

 

Členský příspěvek je pro školní rok 2022/2023 opět schválen ve výši 200 Kč a je vybírán v hotovosti nejpozději do 30. 11. 2022 ve třídě nejstaršího dítěte (žáka školy) člena spolku oproti vystavenému dokladu o zaplacení členského příspěvku. Výši členského příspěvku schvaluje členská schůze. Dokladem o členství je potvrzení o zaplacení příspěvku.

Zákonní zástupci žáka školy platí jeden členský příspěvek, a to se týká i případu, kdy školu navštěvuje více dětí z jedné rodiny, úhradou členského příspěvku jim vzniká společné členství, mohou se vzájemně zastupovat, ale při hlasování mají jeden hlas. V případě, že se neshodnou na udělení hlasu při hlasování, se k jejich hlasu nepřihlíží.

 

V případě, kdy žák nastoupí na školu v průběhu školního roku, může být zákonným zástupcem členský příspěvek uhrazen dodatečně. Dodatečně uhrazený členský příspěvek je hrazen v poměrné výši zbývajících měsíců do konce školního roku, včetně započatého měsíce nástupem žáka. V tomto případě se prosím předem obraťte na radu spolku pro informace o úhradě a výši členského příspěvku prostřednictvím e-mailu spolku (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 

Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení členského příspěvku rozhoduje předseda spolku.

Rada spolku aktuálně pracuje ve složení:

E. Vojtová (předseda), I. Hřebejková Lukášová (místopředseda), H. Drobilová (člen rady spolku)

 

Veškeré své podněty, názory a náměty na činnost spolku rodičů prosím zasílejte e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

České Budějovice, 6.10.2022

 


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti