Volby do školské rady 2021 - 2024

31. 12. 2020 mělo dojít k ukončení funkčního období členů stávající školské rady naší školy. Dle opatření MŠMT č.j.: MŠMT-40610/2020-1 bylo prodlouženo do 11. 7. 2021. S ohledem na tuto skutečnost a v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady vydaným Statutárním městem České Budějovice, vyhlašuji volby do školské rady za zákonné zástupce žáků naší školy na další tříleté období 2021 - 2024.

Volby jednoho člena z řad zákonných zástupců žáků proběhne v týdnu od 14. do 18. 6. 2021.

Kandidáti pro tyto volby vzejdou z jednání Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice. Celý text v příloze níže.

Složení tříčlenné školské rady pro období 2018-2020:

Mgr. Marta Daňhelová - předseda (zástupce pedagogických pracovníků)

Mgr. Tomáš Chovanec - místopředseda (zástupce zřizovatele)

Bc. Petra Školková - člen rady (zástupce rodičů žáků)

Výsledky voleb do školské rady 2018 - 2020

Do školské rady na období 2018 - 2020 byla za zákonné zástupce zvolena paní Petra Školková a za pedagogické pracovníky Marta Daňhelová. Blahopřejeme. Zápis o provedení voleb je k dispozici u ředitele školy.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti