Schůzka rodičů dětí přijatých do 1. tříd

Ve středu 14. 6. 2023 se od 17:00 uskuteční ve škole schůzka rodičů dětí přijatých do 1. třídy 2023/24 s p. učitelkami.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti