Zápis do 1. ročníku 2023/2024

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Tento zápis se netýká ukrajinských dětí, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pro ně je vypsán zvláštní termín zápisu na dny 1. a 2. 6. 2023!

 Vydávání žádostí o přijetí a o odklad - možnosti získání žádosti o přijetí dítěte nebo o odklad povinné školní docházky: 

 1. vyplnění formuláře na internetové adrese http://zapiszscb.c-budejovice.cz v době od 13. 3. do 9. 4. 2022 (potřebujete číslo zdravotního pojištění dítěte uvedené na průkazu zdr. pojištění), nebo
 2. kancelář ZŠ J. Š. Baara v době zápisu 13. a 14. 4. 2023, nebo
 3. v případě dotazů k vyplnění formuláře se může zákonný zástupce obrátit na kancelář odboru školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, na paní Lucii Lavičkovou, a to ve dnech Po a St 9 - 11 a 13 - 15 hod., tel. 386 801 508.

Pro vyplnění žádosti je potřeba znát číslo pojištěnce (dítěte) z průkazu zdravotního pojištění.

Termín a místo zápisu – příjem žádostí (pokud možno žádost vygenerovat a vytisknout v elektronickém zápisovém systému):

 • čtvrtek 13. 4. 2023, 14:00 – 18:00, nebo
 • pátek 14. 4. 2023, 14:00 – 17:00 ve škole.

Potřebné doklady při příjmu žádosti:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Platný doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo loni vydáno.

Odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad se získává stejným způsobem jako žádost o přijetí. Navíc je nutno doložit:

 1. doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálního pedagogického centra a
 2. doporučující posouzení odborného lékaře (pediatra), nebo klinického psychologa.

Přijímací řízení a vydávání rozhodnutí o přijetí

Přijímací řízení bude probíhat v době 15. 4. – 14. 5. 2023, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budou vydána nejpozději na konci tohoto období, aktuální informace budou k dispozici v zápisovém systému. Přijato bude 46 dětí podle následujících kritérií:

 1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ J. Š. Baara (viz příloha), v případě vyššího počtu žádostí o přijatých rozhodne los.
 2. V případě nižšího počtu žádostí dětí ze školského obvodu budou dále přijaty děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod ZŠ J. Š. Baara, a to dle kritérií:
 3. a) starší sourozenec je v den zápisu žákem ZŠ J. Š. Baara,
 4. b) menší vzdálenost trvalého pobytu přijímaného dítěte od školy (měřeno od vchodu bydliště dítěte k hl. vchodu budovy ZŠ dle Google Maps).

Vyhlášení zápisu, podrobné informace k zápisu a školský obvod najdete v přílohách.

 

 


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti