Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Vydávání žádostí o přijetí a o odklad - možnosti získání žádosti o přijetí dítěte nebo o odklad povinné školní docházky:

 1. vyplnění formuláře na internetové adrese http://zapiszscb.c-budejovice.cz v době od 1. 3 do 6. 4. 2022 (potřebujete číslo zdravotního pojištění dítěte uvedené na průkazu zdr. pojištění) nebo,
 2. kancelář odboru školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, nám. P. Otakara II. č. 1/1, 3. patro - v období 1. 3. - 31. 3. v úředních dnech (Po a St 9 - 11 a 13 - 15 hod, Pá 9 - 11 hod.), nebo
 3. kancelář ZŠ J. Š. Baara vdobě zápisu 7. a 8. 4. 2022.

Termín a místo zápisu – příjem žádostí (pokud možno žádost vygenerovat a vytisknout v elektronickém zápisovém systému):

 • čtvrtek 7. 4. 2022, 14:00 – 17:30, nebo
 • pátek 8. 4. 2022, 14:00 – 17:00.

Potřebné doklady při příjmu žádosti:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Platný doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo loni vydáno.

Odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad se získává stejným způsobem jako žádost o přijetí. Navíc je nutno doložit:

 1. doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a
 2. doporučující posouzení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

Přijímací řízení a vydávání rozhodnutí o přijetí

Přijímací řízení bude probíhat v době 11. 4. – 10. 5. 2022, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budou vydána nejpozději na konci tohoto období, aktuální informace budou k dispozici v zápisovém systému. Přijato bude 46 dětí podle následujících kritérií:

 1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ J. Š. Baara (viz příloha), v případě vyššího počtu žádostí o přijatých rozhodne los.
 2. V případě nižšího počtu žádostí dětí ze školského obvodu budou dále přijaty děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod ZŠ J. Š. Baara, a to dle kritérií:
 3. a) starší sourozenec je v den zápisu žákem ZŠ J. Š. Baara,
 4. b) menší vzdálenost trvalého pobytu přijímaného dítěte od školy (měřeno od vchodu bydliště dítěte k hl. vchodu budovy ZŠ dle Google Maps).

Pokud epidemiologická situace nedovolí osobní účast dětí a rodičů na zápise, budou informace k podání žádostí upřesněny.

Vyhlášení zápisu, podrobné informace k zápisu a školský obvod najdete v přílohách.

 

 


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti