Testování žáků před přijímacími zkouškami na SŠ

Základní pokyny naší ZŠ k testování:
1) Uchazeč o střední vzdělávání musí před přijímací zkouškou (v den přijímací zkoušky) předložit potvrzení o negativním testu na covid , který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Test a potvrzení si může zajistit sám v zařízení, které je oprávněné testování poskytovat. 
2) Naše ZŠ zajišťuje dle pokynu MŠMT testování žáků pro přijímací zkoušky na SŠ. Rovněž vydává těmto žákům potvrzení o negativním výsledku testu, případně i o pozitivním výsledku.
3) Za účelem testování před přijímacími zkouškami na SŠ (a víceletá gymnázia) se dostaví zájemci z řad žáků 5., 7. a 9. ročníku do naší ZŠ v následujích termínech (sraz v určený čas před hl. vchodem z Jírovcovy ul.):
  • 27. 4. v 8:00 zájemci z 9. A, testování zajišťuje TU I. Davidová
  • 27. 4. v 9:00 zájemci z 9. B, testování zajišťuje TU M. Havířová
  • 29. 4. v 8:00 zájemci z 5. A, 5. B, 5. C, případně z 7. A a 7. B, testování zajišťuje ZŘ M. Daňhelová
  • 26. 5. v 8:00 zájemci z 9. A a 9. B, testování zajišťuje TU I. Davidová a M. Havířová
  • 27. 5. v 8:00 zájemci z 5.ABC a 7.AB, testování zajišťuje ZŘ M. Daňhelová
  • případně podle potřeby další zájemci 7 dnů před konáním zkoušky na základě žádosti rodičů

Detailní informace z MŠMT ZDE.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti