Květnové úspěchy žáků

Dne 3.5.2023 proběhla dopravní soutěž Mladých cyklistů, které se účastnili žáci 5.A třídy: Hana Pěničková, Petra Kohoutová, Jan Chaloupka a Sedrik Rampas. Prokazovali znalosti z pravidel silničního provozu a ze zdravovědy. Teoretické znalosti pak aplikovali v praxi při jízdě zručnosti a jízdě po dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu. Obsadili krásné 3.místo.

 

3. 5. rovněž obsadil Bohumír Češka ze 6.A vynikající 2. místo na sportovní soutěži OVOV v rámci Jihočeského kraje.

4.5.2023 poté proběhla na českobudějovickém výstavišti soutěž ČČK Mladý zdravotník. Žáci 1. stupně ze třídy 3.B se umístili na vynikajícím 2. místě. Družstvo žáků 2. stupně pak obsadilo krásné 4. místo.

Všem žákům blahopřejeme a vyučujícím K. Ptáčníkové, P. Vlčkové, M. Šrámkové a I. Davidové děkujeme za přípravu a vedení žáků.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti