Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

Dne 1. února 2023 se v Domě dětí a mládeže v Českých Budějovicích konalo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. V kategorii ZŠ I. A (určena žákům do 7. roč. ZŠ) školu reprezentovala Nikola Ramešová ze 7.C a umístila se na 13.-15. místě. V kategorii ZŠ II. A (určena žákům 8. a 9. roč. ZŠ) se umístil Ben Lucas Bauer na 9.-10. místě. Soutěžícím blahopřejeme! 


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti