Poděkování

Třída 6.A. a třídní učitelka Mgr. Markéta Coufalová chtějí poděkovat panu Pavlu Markovi a panu Jiřímu Krajíci za pomoc v nesnázi při zpáteční cestě z hradu Helfenburk do Bavorova.

 

Veliké díky za rychlé řešení situace a bezproblémovou dopravu zpět.

Přejeme Vám pěkné léto. 


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti