Přednáška primární prevence pro rodiče

Ve středu 11. 5. 2022 od 17.00 do 18.30 jsme pro rodiče připravili ve spolupráci se spol. Portus a doc. Kajanovou přednášku z oblasti prevence sociálně patologických jevů na téma nikotinových sáčků.  Přednáška je zdarma,

pokud se chcete zúčastnit, potvrďte svou účast, prosím, prostřednictvím formuláře (viz dole) do úterý10. května 2022 do 15.00. Kapacitní limit je stanoven na 110 míst. Přednáška se uskuteční v přízemí školy ve výdejně obědů.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6cvrATQKvkKqqG_s05fUOq1M66day5xDjGtr_iV9nh5UOU9CRldSVDJRMVc4SEsxWjRVRTE2OTVLRi4u


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti