Sbírka pro ukrajinské děti

Po úspěšné sbírce, kterou naše škola pořádala ve spolupráci s Červeným křížem (od 8. do 11. 3. 2022), proběhla v týdnu od 21. do 25. 3. 2022 další humanitární sbírka pro Ukrajinu,

tentokrát zaměřená na školní vybavení ukrajinských dětí, které se od začátku března vzdělávají v ZŠ Nová. Dovolte mi, abych vám všem, žákům, rodičům i učitelům, osobně poděkoval a pochválil vás za obětavou a pohotovou pomoc. Podařilo se shromáždit a předat velké množství školních potřeb pro mladší i starší děti. Pevně věřím tomu, že i naším přispěním zvládnou děti i jejich učitelé tuto nelehkou a pro nás nepředstavitelnou situaci lépe. Ještě jednou děkuji.

Mgr. Vladimír Čunát, ředitel školy


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti