Úspěchy žáků v březnu 2022 - aktualizace 4. 4.

Dne 14. března 2022 se v Domě dětí a mládeže v Českých Budějovicích konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Naši školu reprezentovaly žákyně Markéta Šustková ze 7.A a Ninh Thi Luu Ly z 9.A. V první kategorii (5. až 7. třídy) Markéta Šustková obsadila 17. - 18. místo. Ve druhé kategorii starších žáků (8. a 9. třídy) se Ninh Thi Luu Ly umístila na prvním místě se ziskem plného počtu bodů a postupuje do krajského kola.

Ten samý den se uskutečnilo okresní kolo ve volejbalu mladších žákyň, kde naši školu reprezentovaly a podílely se na zisku výborného 4. místa Matylda Doležalová ze 6.A, Adéla Turková a Tereza Závodská ze 6.B, Šárka Ulmanová, Viktorie Lišková a Beáta Beránková ze 7.A a Barbora Sedláčková s Adrianou Šefčíkovou ze 7.C.

A konečně 29. března zvítězila žákyně 7.A Štěpánka Pittnerová v krajském kole soutěže žáků ZUŠ ve hře na klarinet.

Všem zapojeným žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy, ped. pracovníkům poté děkujeme za přípravu žáků a koordinaci soutěží.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti