INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 

- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole

- dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 

- ošetřovné: podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení

- informace o ošetřovném naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Veškeré informace naleznete ke stažení zde: 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Dokument ke stažení zde:

 

Uzavření MŠ

Od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 je mateřská škola uzavřena.

Mimořádné snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Ředitel školy rozhodl o mimořádném snížení úplaty za měsíc říjen z částky 420 Kč na částku 280 Kč.

Ke snížení úplaty došlo z důvodu dočasného přerušení provozu MŠ Staroměstská v době od 21. do 30. 10. 2020, tedy na 7 pracovních dnů, a to z důvodu potvrzené nákazy Covidem – 19 u zaměstnanců MŠ a následné povinné karantény většiny zaměstnanců.

Částka 140 Kč bude během listopadu vrácena rodičům dětí na jejich účet.

Uzavření MŠ

Vzhledem aktuální situaci, kdy došlo k potvrzení nákazy u zbytku učitelek a také nepedagogických pracovnic, bude provoz MŠ Staroměstská přerušen i v týdnu od 26. do 30. 10. 2020.

Potvrzení pro OČR vydává kancelář MŠ Staroměstská 16, Č. Budějovice 26. a 27. 10. v době od 8:00 do 11:00.

 

Uzavření MŠ

Po domluvě s KHS, na základě potvrzené nákazy Covid-19 u zaměstnanců MŠ, je od 21. 10. 2020 MŠ do pátku 23. 10. 2020 uzavřena.

Všechny děti, které byly v pondělí 12. 10. 2020 v MŠ, musí podstoupit testy. Rodiče těchto dětí budeme zítra telefonicky kontaktovat. 

Praktické informace - dítě v kontaktu s pozitivním pacientem

Informace - co následuje, pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivním pacientem, naleznete ke stažení zde:

 

Informace - co následuje, jste-li kontakt pozitivního pacienta, naleznete ke stažení zde: 

Zápis do MŠ Staroměstská 2022/2023

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ STAROMĚSTSKÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023  - elektronický zápis

Počet volných míst: 29

Vyplnění a vyzvedávání žádostí: 4. 4. – 30. 4. 2022, a to:

  1. Elektronicky na webovém portálu města: http://zapismscb.c-budejovice.cz v sekci seznam škol, nebo
  2. Možnost vyplnění a vytisknutí žádosti na odboru školství Magistrátu města ČB, náměstí Přemysla Otakara II. 1/1 - 3. patro, číslo dveří 330, v pracovní dny a v pracovní době (po a st 9:00- 11:00 a 13:00 - 15:00, pá 9:00 – 11:00), nebo
  3. Mateřská škola 25. 4. 2022: 10:00 – 14:00 hodin

Sběr žádostí – zápis: 3. 5. – 4. 5. 2022 v kanceláři MŠ Staroměstská 16:

         úterý            3. 5.  2022    8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin

         středa          4. 5.  2022    8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin

Ve stanovenou dobu se osobně dostaví rodič do MŠ a předá vyplněnou a podepsanou žádost i s lékařským potvrzením. Ke kontrole předloží: rodný list dítěte, kartičku zdravotního pojištěnce (dítěte), občanský průkaz, doklad o bydlišti dítěte (lze nahradit dokladem o platbě za komunální odpad). Při zápisu není podstatné, zda rodič přijde první nebo poslední.

Kritéria přijetí: Elektronický systém po zaevidování žádosti na příslušné mateřské škole vygeneruje na základě předem stanovených kritérií bodové hodnocení dítěte (Seznam kritérií je přílohou tohoto dokumentu). Toto hodnocení je pro rozhodování ředitele závazné. Rodič se s podklady pro rozhodování může seznámit v termínu sděleném při odevzdání žádosti škole.

Možnost nahlížet do spisu dítěte v MŠ Staroměstská je 26. 5. 2022 10:00 – 12:00 hodin.

Přijímací řízení bude probíhat od 5. 5. 2022, zákonní zástupci budou poté informováni o přijetí/nepřijetí způsobem uvedeným na žádosti.

Rozhodnutí o nepřijetí: bude se vydávat od 25. 5. 2022.

V Českých Budějovicích dne 31. 3. 2022

Mgr. Vladimír Čunát

ředitel školy


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti