Dotační program - My v tom Jihočechy nenecháme

Mateřská škola se společně se základní školou zapojili do dotačního programu - My v tom Jihočechy nenecháme I., který umožňuje podporu rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity. 

Program nabízí rodičům podporu ve výši maximálně 4 000 Kč na jedno dítě. Žádat o podporu můžete u více organizací, při splnění těchto podmínek:

  • děti ve věku od 3 let do dovršení 19 let (k 1. 8. 2022)
  • dítě musí mít k 1. 8. 2022 trvalý pobyt v Jihočeském kraji
  • dítě musí žít ve společné domácnosti, v níž je:
  • pobíraná dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
  • pobíraná dávka „Příspěvek na bydlení (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti je ve výši maximálně 13 000 Kč včetně.

Více informací o čerpání a podávání žádostí naleznete na stránkách základní školy J. Š. Baara https://zsbaara.cz/index.php/aktuality/311-dodacni-program-my-v-tom-jihocechy-nenechame-i


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti