Letní provoz v partnerských MŠ

Prázdninový provoz

Provozní doba:

MŠ A. Trägera  od 25.7.-9.8.2022   od 6:00 -16:30 hod.

MŠ Pražská       od 10.8.-26.8.2022 od 5:30 – 16:30 hod.

 

Stravné :            děti do 6 let:                    45,- Kč

                            děti nad 6 let                   50,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání:  105,- Kč za každý započatý nahlášený týden.

Úplata a stravné:  za předškolní vzdělávání bude zákonnými zástupci provedena přímo na jednotlivých pracovištích.

MŠ Pražská 17, České Budějovice          úterý   14.6.                 10:00 – 16:30 hodin

MŠ A. Trägera 44, České Budějovice     středa 15.6.                 10:00 – 16:30 hodin

Upozornění: V případě prázdninové docházky do obou pracovišť mateřské školy je nutné provést platbu v každém pracovišti zvlášť ve stanovené dny viz výše.

Nebude-li platba provedena do tohoto data, považujeme dítě za odhlášené.

Odhlašování stravného:

  • Den předem do 12:00 hodin telefonicky : MŠ Pražská 17        - 722 984 873

                                                                             MŠ A. Trägera 44   -  727 926 129

  • Přeplatky za odhlášenou stravu budou rodičům vráceny na účet během měsíce září, poplatky za školné se nevrací.

V Českých Budějovicích dne 11.5.2022                                   Bc. Kateřina Hajná, ředitelka MŠ


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti