Platba letního provozu v MŠ Staroměstská

Prázdninový provoz v MŠ Staroměstská 16

od 1. 7. 2022 do 22. 7. 2022

 

 

Provozní doba: 6.00 – 16.30 hodin

Stravné: děti do 6 let: 47,- Kč/den   

                děti nad 6 let: 52,- Kč/den

Úplata za předškolní vzdělávání: 105,00 Kč za každý nahlášený započatý týden

Úplata a stravné za předškolní vzdělávání bude zákonnými zástupci provedena
                              přímo v MŠ Staroměstská a to 30. 5. a 31. 5. 2022.

Pondělí:        30. 5. -  od 7,00 do 10,00 hodin

Úterý:           31. 5. -  od 14,00 do 16,30 hodin


Nebude-li platba provedena do tohoto data, považujeme dítě za odhlášené.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti