Evropa ve škole - 1. místo v krajském kole

Anna Jakešová (6.A) získala 1. místo v krajském kole literární soutěže Evropa ve škole. Blahopřejeme! Diplom najdete v příloze.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace