Stávající Rada spolku pracuje ve složení:

p. E. Vojtová (předseda), H. Drobilová, L. Nečilová, R. Sovadinová, J. Voleníková


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace