Informační systém

Bakaláři

Změny v rozvhu

Suplování

Přehled pro žáky

Rozvrh hodin

Kontakty pro rodiče

Kontakty

Nejnovější aktuality

Nadcházející události

31. 12. 2017 končí tříleté funkční období člena školské rady za zákonné zástupce žáků naší školy. S ohledem na tuto skutečnost a v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Volebním řádem pro volby členů školské rady, vydaným Statutárním městem České Budějovice, vyhlašuji volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na další tříleté období 2018 - 2020.

Volba jednoho člena z řad zákonných zástupců žáků proběhne během vánočního jarmarku ve čtvrtek 30. 11. 2017 od 15:00 do 17:00 hodin ve vstupní chodbě budovy školy.

Kandidáti pro tyto volby vzejdou z jednání výboru Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara. Pokud chcete navrhnout vlastního kandidáta, učiňte tak písemnou formou do rukou ředitele školy nejpozději do 28. 11. 2017. U kandidáta uveďte jméno, titul, třídu syna či dcery, povolání, krátké zdůvodnění kandidatury a kontakt.

Kandidátní listina:

Školková Petra, Bc., nar. 1978, zdravotní sestra, matka žáků 1. a 4. třídy, členka školské rady 2015-2017

Hana Závodská, Bc., nar. 1976, účetní, matka žáků 2. a 5. třídy


"Kdyby se člověk přiučil každou hodinu byť jen jediné poučce nějaké vědy, jen jedinému pravidlu řemeslné práce, jen jedinému půvabnému příběhu z dějin anebo přísloví (a že to lze zcela bez námahy, je zřejmé), jak veliký, ptám se, z toho vzejde poklad vzdělání?"

- Jan Amos Komenský


 

Dětský pěvecký sbor

logo carmina

Dětský folklórní soubor

logo barovace

Projekty

logo spp

logo czk


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace