Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018

Kompletní informace včetně termínů přijímacích zkoušek naleznete v příloze. Můžete si stáhnout také formulář přihlášky ke studiu na SŠ.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace