Informační systém

Bakaláři

Změny v rozvhu

Suplování

Přehled pro žáky

Rozvrh hodin

Kontakty pro rodiče

Kontakty

Nejnovější aktuality

Nadcházející události

 • Participace na provádění zápisu do 1. ročníků základní školy

 • Realizace screeningů, anket a dotazníků ve škole

 • Příprava, vyhodnocování a zpracovávání výsledků depistáží žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných

 • Příprava individuálních psychodiagnostických činností s žáky s výukovými a výchovnými problémy, s mimořádným nadáním, rizikovým chováním apod., vyhodnocování a interpretace výsledků psychologických vyšetření, zpracovávání psychologických zpráv o žácích

 • Příprava, vyhodnocování a interpretace diagnostických činností zaměřených na zjišťování sociálního klimatu ve třídách

 • Příprava screeningů, anket a dotazníků ve škole, vyhodnocování, zpracovávání a analýza jejich výsledků

 • Péče o integrované žáky

 • Poskytování služeb psychologického poradenství (včetně psychoterapie) žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků

 • Realizace krizových intervencí pro žáky a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize

 • Poskytování psychologických služeb žákům v oblasti kariérového poradenství

 • Společné konzultace se žáky a rodiči v rámci péče o integrované žáky a poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků

 • Společné konzultace se žáky a rodiči zaměřené na kariérové poradenství

 • Skupinová a individuální práce se žáky zaměřená na techniky a hygienu učení

 • Skupinová práce se žáky zaměřená na osobní rozvoj žáků

 • Skupinová terapeutická práce se žáky

 • Skupinová a komunitní práce se žáky

 • Participace na vedení preventivních programů pro třídy ve spolupráci s třídními učiteli

 • Pomoc při realizaci aktivit se žáky zaměřených na řešení multikulturní problematiky ve škole

 • Metodická pomoc pedagogům při sestavování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky

 • Příprava konzultací, poradenského a psychoterapeutického vedení žáků s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků, vyhodnocování výsledků individuální případové práce s těmito žáky

 • Vyhodnocování realizovaných krizových intervencí pro žáky, příprava konzultací zaměřených na zpracování krize a vyhodnocování výsledků této práce

 • Příprava a vyhodnocování výsledků psychologických činností v oblasti kariérového poradenství u žáků

 • Příprava a vyhodnocování výsledků společných konzultací se žáky a rodiči v rámci péče o integrované žáky a poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků

 • Příprava a vyhodnocování výsledků společných konzultací se žáky a rodiči zaměřené na kariérové poradenství

 • Příprava a vyhodnocování výsledků skupinové a individuální práce se žáky zaměřené na techniky a hygienu učení

 • Příprava a vyhodnocování výsledků skupinové práce se žáky zaměřené na osobní rozvoj žáků

 • Příprava a vyhodnocování výsledků skupinové terapeutické práce se žáky

 • Příprava a vyhodnocování jednotlivých setkání a celkových výsledků skupinové a komunitní práce se žáky

 • Koordinace preventivní práce ve třídách, pomoc při přípravě a vyhodnocování výsledků preventivních programů pro třídy

 • Příprava podpůrných programů pro oblast spolupráce třídního učitele se třídou, vyhodnocování šetření

 • Pomoc při přípravě a vyhodnocování výsledků aktivit zaměřených na řešení multikulturní problematiky ve škole

 • Administrativa, dokumentace

 • Participace na přípravě přijímacího řízení na střední/vysoké škole

"Kdyby se člověk přiučil každou hodinu byť jen jediné poučce nějaké vědy, jen jedinému pravidlu řemeslné práce, jen jedinému půvabnému příběhu z dějin anebo přísloví (a že to lze zcela bez námahy, je zřejmé), jak veliký, ptám se, z toho vzejde poklad vzdělání?"

- Jan Amos Komenský


 

Dětský pěvecký sbor

logo carmina

Dětský folklórní soubor

logo barovace

Projekty

logo spp

logo czk


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace