Učitelé

Kontakty na jednotlivé učitele

Vedení školy

Ředitel a zástupce ředitele

Vychovatelky

Vychovatelky v družině

Asistenti učitele

Asistenti pedagoga

Ostatní zaměstnaci

Provozní zaměstnaci (jídelna, ekonom, apod.)

Poradenské pracoviště

Kontakty poradenského pracoviště


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace