Branné cvičení - projektový den

Dne 24. 5. 2019 proběhla na naší škole v rámci projektového dne branná cvičení v koordinaci s Armádou ČR a IZS.

Žáci nacvičovali postup při vniknutí aktivního střelce do veřejné budovy, účastnili se různých her a vyzkoušeli si řadu stanovišť, kde plnili rozličné úkoly, např. první pomoc, hašení požáru, překonání překážky na raftu, fyzická cvičení, práci s buzolou, překonávání překážek pomocí lan, uzlování, střelbu ze vzduchovky apod. (viz. fotogalerie). Dále si mohli vyzkoušet vojenskou, protipožární a zdravotnickou techniku, např. ozbrojené transportery Pandur, pyrotechnické obleky a roboty Talon, protiletadlový komplet RBS aj. Současně se družstvo žáků 9.B ve složení P. Jaroch, M. Bachratý, M. Šimera, P. Schucker, P. Vávrová a M. Zeman zúčastnilo krajského kola branné soutěže pořádaného KVV ČB a obsadilo 14. místo.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace